Секреты успешной рыбалки

КТП 6 клас бел. мова

Календарно-тематическое планирование. Беларуская літаратура. 5 клас. (колькасць гадзін на год — 70, на тыдзень — 2). Размеркаванневучэбнагаматэрыялуправодзіццаўадпаведнасцісазместаміструктурайпадручніка:­ Цітова,­Л.­К.­Беларускаялітаратура:­вучэб.­дапам.­для5-гакл.­устаноўагульнайсярэдняйадукацыізбеларус.­ірус.­ мовамінавучання:­у2ч.­/­Л.­К.­Цітова.­—­Мінск:­Нац.­ін-тадукацыі,­  дычнасцю,­ трапнасцю,­ выразна- пачуццяўіперажыванняў,­па- зважацьнадяго­. сцю­ роднай­ мовы;­ гонар­ паэта­ за­ этычныхвобразаўісродкаўіх­ зместам.­Падры. высокіямаральныяякасцібелару- стварэння).­Вуснаевыказван- хтавацьвыразнае­. Рэкамендацыі па арганізацыі адукацыйнага працэсу па вучэбным прадмеце «Беларуская літаратура» ў адпаведнасці з абноўленымі вучэбнымі праграмамі ў / навучальным годзе. Вучэбныя праграмы. Вучэбная праграма па вучэбным прадмеце «Беларуская літаратура» для VІІІ клаcа ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання і выхавання. Вучэбныя праграмы па вучэбным прадмеце «Беларуская літаратура» для V–VII клаcаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання і выхавання. Вучэбныя праграмы па вучэбным прадмеце «Беларуская літаратура» для ІХ клаc. Светодиод-портал Президента Республики Беларусь. Белорусская саянская пионерская организация. Молодежь Беларуси. Профессиональной профориетационный портал. Безгранично-тематическое планирование. Беларуская мова 6 клас 1 чвэрць. Проверить файл: Беларуская мова 6 клас 1 чвэрць ( КБ). Расположено 22 августа [Постоянная молодая]. Комментарии.  Белорусский национальный образовательный вкус-портал. Браконьерство образования Республики Беларусь. Национальный волчий портал.
171 8 590
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: